Nehemia Ministries Int.
W ORLD EVANGELISM 


Afgeronde rechthoek: GIFTEN: 9483481 t.n.v. Nehemia Ministries IBAN:NL27INGB0009483481 BIG:INGBNL2A Afgeronde rechthoek: Nehemia Gemeente Nijmegen Gildekamp 60-01 Nijmegen Gebouw: Kerk v/d Nazarener Diensten: Aanvang 14.00 uur www.veg-nehemia.com secretariaat@veg-nehemia.com Voor informatie kunt u bellen met: 026-3272550 Voor aan afspraak met de pastor kunt u bellen:  06-53980332 Voor uitnodiging voor een  spreekbeurt: 06-53980332 Of mailen via: info@nehemiaministries.com nmi@nehemiaministries.com  x

NIEUW - Efziërs € 24,95

Home Educatie Literatuur Links Contact

Pastors Nehemia NijmegenTi

03 Februari t/n 03 Maart Suriname
07 Maart Spreken Almere
14 Maart conferentie Eindhoven
28 Maart conferentie Tilburg
12 April inzegening Pastor en Ouderling Nehemia Amsterdam/Nijmegen
07 Mei Inzegening huwelijk Almere
15 Mei Inzegening huwelijk Beuningen
31 Mei inzegening Ouderling en Diakenen Nehemia Amsterdam/Nijmegen
28 Juni 1e. dienst Nehemia Amsterdam (spreker Pastor Urwin)
29 Aug t/m 17 Sept Suriname
22-24 Okt. Apostolic Gathering Den Haag
17 Okt. Rev. Sandy H. Gateway Ministries New Zealand/Den Haag
07 t/m 19 Dec. Kuala Lumpur - Singapore-Bali

Pastors NehemPoster Gemeente ehemia Nijmegenia Nijmegen

 

 

Nehemia Ministries Amsterdam
o.l.v. Pastor Urwin & Marion Malone zullen van start gaan op zondag 28 Juni 2015
Tijd: 11.00 uur
PLaats: Almere
Adres: STEIGER 74, 1351 AEx

    

Pastors Nijmegen


            


 
U bent Bezoekerde bezoeker          Nehemia Ministries Int. -Wassenaarweg 5, 6843 NX Arnhem - Nederland
secretariaat@veg-nehemia.cominfo@nehemiaministries.com nmi@nehemiaministries.com info@nehemiaministries.com info@nehemiaministries.com