• De eenheid van God. De enige ware God heeft Zichzelf geopenbaard als de Zelfbestaande  “Ik Ben”, de Schepper van het heelal en de Verlosser van de mensheid. (Deut. 6:4; Exodus 3:14; Jes. 43:10,11). God heeft Zichzelf ook geopenbaard als drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest (Jes. 48:16; Mattheüs 28:19; Lucas 3:22).
  • De geïnspireerde schriften. De Schriften, zowel het Oude als Nieuwe Testament, zijn door God geïnspireerd en zijn de openbaring van God aan mensen, de onfeilbare autoriteitsregel van geloof en wandel (2 Tim. 3:15-17; 1Thess. 2:13; 2 Pet. 1:21).
  • De Godheid van de Here Jezus Christus. De Here Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God en als zodanig heeft Hij deel aan de Goddelijkheid en Godheid van God (Mattheüs 1:23; Joh. 5:22; Joh.23:2; Joh. 1:1; Hebr. 1:1-13).
  • De Godheid van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de Trooster, de Raadgever, de Verdediger, de Versterker, de Ondersteuning door de Vader gezonden door het gebed van Jezus en die als persoon deel uitmaakt van de Goddelijkheid en Godheid van God (Psalm 139:7-10 en Lucas 1:35).
  • Erfzonde en de val van de mens. De mens werd goed en recht geschapen; want God zeide ‘Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis.’ (Gen. 1:26-27). De eerste mens, Adam, viel van de genade van God door ongehoorzaamheid en zonde kwam daardoor in de wereld en door de zonde de dood.  Adam’s overtreding hield niet alleen lichamelijke dood in voor de mensheid maar ook geestelijke dood en dat is eeuwige scheiding van God (Gen. 2:17; Gen 3:6-24).
  • De redding van de mens. De enige hoop voor de mensheid om gered en verlost te worden van de macht van zonde is door het vergoten bloed van de Here Jezus Christus (Hand. 4:12; Rom. 5:8-13; Rom 10:9; Jac. 1:21; Efeze. 2:8).
  • Christus de enige Herder. Jezus Christus is de Goede Herder (Joh. 10:11) en de Grote Herder (Hebr. 13:20). Daar is maar, één geestelijke herder waarnaar verwezen wordt in het Nieuwe Testament en dat is Jezus Christus (Joh. 10: 16).
  • De Gemeente en haar Opdracht. De gemeente is het lichaam van Christus, de woning van God door de Heilige Geest met een goddelijke missie voor het vervullen van haar opdracht. Elke gelovige, geboren uit de Heilige Geest, vormt een integraal deel van de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen beschreven is (Efeze. 1:22; Efeze. 2:22; Hebr. 12:23).
Contact / Locaties

Samenkomst NIJMEGEN:

Gildekamp 60-01, 6846 NX Nijmegen
info@nehemiaministries.com

Iedere zondag: 14.00 uur

Samenkomst ALMERE:

Steiger 74, 1351 AE Almere
semaur@hotmail.com

Iedere zondag: 11.00 uur

Kantoor locatie:

Wassenaarseweg 5c
6843 NX Arnhem

Tel. 026-3271412

GSM: 06-53980332

info@nehemiaministries.com

Agenda / Activiteiten