Nehemia Ministries Arnhem
o.l.v. Apostel Gerard Worm en Pastor Hillary Worm zal er iedere zondag ochtend een dienst zijn in Arnhem.

Tijd: 11.00 uur

Adres:
Vrij Nederlandstraat 57
PLaats: 6826 AW Arnhem

Iedere zondag samenkomst 11.00 uur.

E-mail: info@nehemiaministries.com

Activiteiten Arnhem/ Nijmegen

Bidstonden
Bijbelstudie’s
Evangelisatie
Erediensten 11.00 uur iedere zondag

Info via: info@nehemiaministries.com

Voor financiële ondersteuning:

NL27 INGB 0004 3838 37

Nehemia Ministries Arnhem

Contact / Locaties

Samenkomst NIJMEGEN:

Groenestraat 170  6531 HW Nijmegen

info@nehemiaministries.com

Iedere zondag: 11.00 uur

Samenkomst ALMERE:

Steiger 74, 1351 AE Almere
rh.verwey@planet.nl

Iedere zondag: 11.00 uur

Kantoor locatie:

Wassenaarseweg 5c
6843 NX Arnhem

Tel. 026-3271412

GSM: 06-53980332

info@nehemiaministries.com

Agenda / Activiteiten