Begrafenissen.
De voorganger zal alleen begrafenissen verzorgen voor de gemeenteleden van de Nehemia Ministries. Het is wel de bedoeling dat u de voorganger zo spoedig mogelijk inlicht omtrent deze zaak, zodat de voorbereidingen zo goed als mogelijk kunnen geschieden.

Opdragen.
Onze gemeente kent geen kinderdoop, dat is de reden waarom wij de kinderen opdragen aan God. Met dit opdragen geven we eigenlijk het kind terug in Vaders hand en bidden wij dat de Almachtige de ouders zal bijstaan in de opvoeding van hun kinderen. Ook hierin willen wij u vragen om dit minimaal èèn maand van te voren kenbaar te willen maken. Ook met het opdragen zal de voorganger alleen de kinderen opdragen waarvan de ouders aangesloten zijn bij de gemeente.

Huwelijk.
De huwelijksvoltrekking die de voorganger zal doen, is alleen bedoeld voor hen die aangesloten zijn bij de Nehemia Ministries. Zij die het voornemen hebben om te trouwen worden verzocht om dit minimaal zes maanden van te voren bij de voorganger bekend te maken. Voor hen die al samenwonen zal de huwelijk inzegening sober zijn (uitleg hierover vindt plaats in een persoonlijk gesprek). Dit houdt in, een inzegening zonder gesluierd te zijn. Het is van groot belang om ook hierin de bijbelse maatstaf te gebruiken, geen sex voor het huwelijk, dit is niet ouderwets, dit is bijbels, dit is gehoorzaamheid aan God. Wanneer het huwelijk plaats zal vinden in het kerkgebouw zelf, dan kan men gebruik maken van het eigen praise team en alle andere faciliteiten. Mocht het huwelijk buiten het eigen kerkgebouw plaatsvinden, wat natuurlijk kan, en mag, dan zal men alles zelf moeten regelen. De voorganger zal dan wel het huwelijk inzegen, maar al het andere erom heen moet men zelf organiseren. Dit houdt in dat het praise team hiervoor dus niet automatisch voor in aanmerking komt.

Doop.
Zoals u reeds al hebt kunnen lezen doen wij als Nehemia Ministries niet aan kinderdoop. Deze vorm van doop zult u ook niet kunnen terugvinden in de Bijbel. Wel organiseren wij zo vaak als nodig en mogelijk is, een volwassen doop. Bent u tot de overtuiging gekomen om u te laten dopen dan kunt u dat aangeven door het desbetreffend doopformulier in te vullen en af te geven aan uw voorganger of op te sturen naar het secretariaat. Gods Woord leert ons dat we ons moeten bekeren en moeten laten dopen, deze stap is een stuk gehoorzaamheid aan God.

Contact / Locaties

Samenkomst NIJMEGEN:

Gildekamp 60-01, 6846 NX Nijmegen
info@nehemiaministries.com

Iedere zondag: 14.00 uur

Samenkomst ALMERE:

Steiger 74, 1351 AE Almere
semaur@hotmail.com

Iedere zondag: 11.00 uur

Kantoor locatie:

Wassenaarseweg 5c
6843 NX Arnhem

Tel. 026-3271412

GSM: 06-53980332

info@nehemiaministries.com

Agenda / Activiteiten