• Wij geloven dat lofprijs en aanbidding de enige weg tot de troon van de Vader is en dat de Heilige Geest ons zal leren Jezus te verheerlijken.
  • Wij geloven dat we een ieder moeten aanmoedigen veel te bidden, te spreken en te zingen in nieuwe tongen. God wil een ieder de tongentaal geven, omdat deze gave een middel is tot grotere openbaring van de Heilige Geest in uw persoonlijke leven, maar ook in de gemeente. Tongentaal is Gods taal, en Hij verbindt er vele geheimenissen aan. De Bijbel zegt: Wie in tongen spreekt sticht zichzelf.
  • Wij geloven dat de Heilige Geest alle ruimte moet krijgen om de werken van Jezus te openbaren en dit kan alleen gebeuren vanuit een basis van gebed. Daarom zullen we hoge prioriteiten stellen aan het bidden. We willen een biddende gemeente zijn.
  • Wij geloven dat de gaven van de Heilige Geest in deze tijd tot uiting zullen komen in de gemeente, dat God profetisch zal spreken in ons midden, dat er werking van krachten zal zijn, dat genezingen zullen plaatsvinden dat er onderscheid en onderkennen van geesten zal zijn en dat er openbaringen van God zullen zijn.
  • Wij geloven dat mensen met bedieningen gestimuleerd moeten worden en niet afgeremd. In eerste instantie zullen we deze mensen stimuleren om de zalving van de Heilige Geest op hun leven te laten neerdalen. Bedieningen functioneren door de roeping en de zalving van de Heilige Geest, maar ook de talenten van een persoon en zijn karakter zijn van belang.
  • Wij geloven dat verkeerde karakters, karakters die niet geschaafd zijn een belemmering kunnen vormen voor de bediening van die persoon. Bedieningen met beschadigde karakters, of karakters die niet gevormd willen worden, kunnen grote schade aanbrengen bij andere zielen. God stelt mensen aan en dit gebeurt niet op basis van hoeveel werk iemand verricht binnen de gemeente of hoeveel hij of zij weet van de Bijbel, maar op grond van hetgeen zich in het geestelijke leven van een ieder openbaart, en karaktervorming is hierbij van groot belang. Wij geloven dat de Here iedereen wil gebruiken, voor geestelijke of praktische taken. De Gemeente is Gods Huis en Hij bepaald wie wat doet en op welke plaats iemand staat in Zijn Huis. Zie hoe Mozes instructies kreeg voor de inrichting van Gods Huis (bv. Exodus).
  • Wij geloven dat we er verantwoordelijk voor zijn dat een ieder niet alleen als een gelovige door het leven gaat, maar als een discipel. Geestelijk volwassen mensen. Daarom zullen we op diverse zondagen en eventueel andere dagen onderwijs geven dat u verder helpt om heel praktisch te groeien naar discipelschap.
  • Gezonde groei van het aantal leden. We geloven dat we een grote gemeente zullen worden. We geloven dat deze gemeente werkelijk een Huis van God is, waar vele mensen zullen komen. Geen godsdienstigheid, valse vroomheid of religiositeit, maar een eerlijk echt leven met God.
  • Wij geloven dat de Here God alleen het beste toekomt.
  • Wij geloven dat we in onze gemeente verantwoordelijk zijn dat we mannen en vrouwen van Gods uitnodigen te komen die van toegevoegde waarden zijn. Wij moeten openstaan voor iedere werking van de Heilige Geest ook al kunnen we sommige zaken niet verklaren of begrijpen. Wij mogen niet door onze tradities, godsdienstigheid of religiositeit de Geest van God beperken.
  • Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Daarom onderwerpen wij ons aan alles wat de Here in Zijn Woord tot ons zegt. De Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest en opgeschreven door Zijn dienstknechten de apostelen.
Contact / Locaties

Samenkomst NIJMEGEN:

Gildekamp 60-01, 6846 NX Nijmegen
info@nehemiaministries.com

Iedere zondag: 14.00 uur

Samenkomst ALMERE:

Steiger 74, 1351 AE Almere
semaur@hotmail.com

Iedere zondag: 11.00 uur

Kantoor locatie:

Wassenaarseweg 5c
6843 NX Arnhem

Tel. 026-3271412

GSM: 06-53980332

info@nehemiaministries.com

Agenda / Activiteiten